Blog van Talentig

 

- door Cécile de Bruin

Hoe groot is onze motivatie voor het nieuwe schooljaar? Dat is vrij eenvoudig te berekenen met de procrastinatie-vergelijking:

Deze wiskundige formule kwantificeert  uitstelgedrag en komt uit het boek  Uitstelgedrag, waarom we lastige dingen voor ons uit schuiven en hoe we hiervan afkomen. (Piers Steel, 2014)

 

- 21 augustus 2017

 

De uitkomst van deze deelsom wordt groter, wanneer de teller (boven de streep) zo groot mogelijk is, en onder de streep (de noemer) zo laag mogelijk is. Wanneer je veel vertrouwen hebt dat iets je gaat lukken(verwachting), én je vindt het ook belangrijk (waarde), dan wordt de teller groot. Ben je echter snel afgeleid (impulsiviteit) of voel je geen tijdsdruk (tijd), dan wordt de noemer groot. Een voorbeeld, toegepast op mijn eigen uitstelgedrag:

Het boek Uitstelgedrag  had ik in de meivakantie willen lezen, maar ik heb dat weten uit te stellen tot de zomervakantie. Door deze formule weet ik nu wáárom ik dit heb uitgesteld. Het lag niet aan mijn inschatting  of het me wel zou lukken dit boek te lezen  (verwachting), ook niet aan het belang dat ik hecht aan het boek of mijn blog (waarde). Het lag een beetje aan mijn impulsiviteit (ik deed liever andere dingen in mijn vakantie dan een studieboek lezen). Maar het lag vooral aan de factor ‘tijd’ : er zat geen duidelijke deadline aan de klus. Gelukkig creëerde ik tijdsdruk door het doen van een belofte in mijn vorige blog (namelijk dat ik jullie na de zomer zou vertellen over dit boek). Dat vergrootte mijn motivatie en verkleinde mijn uitstelgedrag.

De kern van het boek en tips voor het tegengaan van uitgestelgedrag wordt op een heel duidelijk manier verteld in 12 minuten in dit filmpje.

Toepasbaarheid

Zelf ben ik niet zo happig op formules, die de weerbarstige werkelijkheid reduceren tot een berekening. Maar de meerwaarde van dit boek vind ik dat het inzichtelijk maakt dat uitstelgedrag bij verschillende mensen er weliswaar hetzelfde uit kan zien (ze komen niet tot het doen van een taak), maar dat daar een andere factor aan ten grondslag kan liggen.

Dat verklaart dus waarom het tegengaan van uitstelgedrag voor elke leerling (lees: of ouder of docent) een andere opgave is. In het boek staan testjes, waarmee je kunt bepalen of je meer een Eddie, Valerie of Tom bent, of een mengelmoes natuurlijk.  Zij representeren de drie basiselementen van motivatie: verwachting, waarde en impulsiviteit. Kom je niet tot schoolwerk omdat je weinig vertrouwen hebt in je eigen kunnen? Of speelt bij jou vooral mee dat je geen waarde hecht aan een bepaald vak? Of ben je een type dat zich heel gemakkelijk laat afleiden door leukere dingen dan school? Het gericht beïnvloeden van de factor tijd is voor alle types helpend om het uitstellen te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het opdelen van een taak in stukken, zodat je de deadline naar voren haalt.

Steel benadrukt dat uitstellen evolutionair diep geworteld is. Het limbisch systeem in onze hersenen is gericht op het plezier op korte termijn. En we leven in een tijd waarin verleidingen meer dan ooit aanwezig zijn. Het omgaan met constante verleiding blijft een deel van het leven. Dat vind ik een realistische conclusie. Ook al zijn er praktische tips vermeld (afhankelijk van wat voor soort uitsteller je bent),  het blijft  een strijd om te dealen met je eigen uitstelgedrag. Dat zal ik zeker inbouwen in een workshop ‘motivatie’ die ik in september geef voor leerkrachten van een scholengroep in Zuid-Holland.  Hoe precies, dat bedenk ik later, het is nu pas augustus…

Tot besluit wat one-liners die jou kunnen inspireren tot een goed en realistisch begin van het nieuwe schooljaar.

Of course there will be struggles. Identify the small next target and hit it.

Create routines that allow you to execute those small goals in pursuit of your big one

Goals are the number one way to deal with procrastination

Haak je af bij simpele one-liners en zie je meer in persoonlijke gesprekken over hoe jij jezelf van de gewoonte afhelpt om uit te stellen? Ik kan niet wachten je te begeleiden. Mail of bel me ….vandaag!

-- alle gebruikte namen in deze blogs zijn fictief --