Over mij

Mijn naam is Cécile de Bruin (1968) en ik houd mij bijna 30 jaar beroepsmatig bezig met ‘leren’. Ik ben van origine sociaal psychologe en onderwijskundige. Mijn specialisatie is talentontwikkeling en hoogbegaafdheid. Ik werk als studiebegeleider en coach van (hoog)begaafde onderpresterende leerlingen in het voortgezet en hoger onderwijs. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het fenomeen 'uitstelgedrag'.

Ik leer zelf het meeste wanneer ik zowel met docenten als met leerlingen werk. Daarom geef ik naast persoonlijke studiebegeleiding ook trainingen aan docenten over onder meer motivatie, onderpresteren, en de samenwerking tussen school en ouders.

Ik heb mijn coachingsvaardigheden verdiept met een opleiding Acceptance and Commitment Therapy bij Gijs Jansen van Act Guide. Daarnaast volgde ik het jaarprogramma Hoogbewustzijn in Ontwikkeling van Desirée Houkema en Albert Kaput, over de begeleiding van creatief begaafde jongeren die een (tijdelijke) mismatch ervaren met het onderwijssysteem en daardoor dreigen uit te vallen op school.

Om mijn kennis up to date te houden én te delen ben ik actief in het landelijk netwerk hoogbegaafdheid en lid van de ECHA-vereniging. Ook ben ik werkzaam als scriptiebegeleider en supervisor bij de postacademische ECHA/ RITHA-opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

LINK naar het filmpje waarin ik vertel over wat de ECHA-opleiding mij heeft gebracht (montage: Studio White Cat, Utrecht)


Cécile de Bruin:

"mijn specialisme"

drs. C.H. (Cécile) de Bruin

Te vaak wordt nog gedacht
dat slimme kinderen er vanzelf wel komen.

Daarom besloot ik twintig jaar na het afronden van mijn studies onderwijskunde en psychologie (beide aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) om de postacademische ECHA-opleiding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te doen. Ik wilde mij verdiepen in de begeleiding die een begaafd kind nodig heeft.
ECHA staat voor: European Council for High Ability. Er wordt internationaal onderzoek gedaan naar manieren waarop het onderwijs beter in kan spelen op de behoeften van (hoog-)begaafde leerlingen. 
De ECHA-opleiding geeft een stevige theoretische basis over hoogbegaafdheid. Daarna kies je zelf hoe je die wetenschappelijke inzichten toetst aan de praktijk. Ik deed mijn eindonderzoek over leerbereidheid en autonomie bij het Citadelcollege, een middelbare school in Nijmegen. Ik ben inmiddels op verschillende Nijmeegse scholen werkzaam als studiebegeleider en coach van (hoog)begaafde onderpresterende leerlingen in de onderbouw en bovenbouw.

Mijn visie

Iedereen heeft ‘tig’ talenten. In flow zijn, er 100 procent voor gaan, je volledig kunnen concentreren , doorzetten bij tegenslag of gewoon een blij gevoel hebben? Dan weet je: hier ben ik in mijn element. Waarschijnlijk ben je op dat moment bezig jouw talent te ontwikkelen. Van welke aard dan ook (sportief, muzikaal, sociaal, cognitief, ...). Tegelijkertijd kunnen  talenten jou in de weg staan.Zoals wanneer je het lastig vindt om iets aan te pakken waar je (nog) niet goed in bent. Of wanneer je snel verveeld bent, omdat je niet vrolijk wordt van eindeloze herhalingen. Te vaak heb ik gezien dat cognitief getalenteerde kinderen en jongeren er op school  niet vanzelf komen. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende leerstrategieën hebben, of omdat ze hun eigen ‘aan-knop’ nog niet kunnen vinden, of omdat ze hiaten hebben opgelopen in het onderwijs. Samen kijken we wat nodig is om tot leren te komen. In de coaching gaan we aan de slag met de mogelijkheden en beperkingen die jouw talenten jou opleveren.  Groei is altijd mogelijk.

Uit: informatiefilm Echa

Mijn loopbaan

Als onderwijskundige en psychologe heb ik heel verschillende banen gehad in het brede werkveld van onderwijs en opvoeding. Van docent omgangskunde op het MBO  tot ontwikkelaar van lesprogramma’s over burgerschap en politiek. Van communicatietrainer voor personeel in de kinderopvang tot coördinator van de landelijke helpdesk voor ouders over onderwijs. Van adviseur preventief jeugdbeleid tot ontwikkelaar van programma’s ‘zinvol opvoeden’ voor ouders. Al die verschillende werkplekken en inspirerende collega’s hebben me gebracht tot de meest recente stap in mijn loopbaan: de oprichting van mijn bedrijf Talentig.
Klik hier voor mijn linked-in profiel.

Mijn 'drive' 

Met enige aarzeling begon ik aan de post-academische opleiding tot specialist hoogbegaafdheid. Betrad ik geen elitaire wereld? Zou ik me hier thuis gaan voelen? Inmiddels weet ik dat ik de goede keuze heb gemaakt: mijn hart ligt bij deze leerlingen. En elitair is het juist niet. Ideeën over talentontwikkeling zijn toepasbaar in het hele onderwijsveld.
Op welke manieren kan het onderwijs inspelen op de behoeften van begaafde leerlingen? Hoe kunnen leerlingen leren om zich aan te passen aan wat de (leer-)omgeving van hen vraagt?  Wat kunnen docenten en ouders doen om talenten te laten bloeien? Dat zijn voor mij boeiende vragen. Daar ga ik mee aan de slag in contact met leerlingen, ouders en docenten. En die vragen leveren elke dag weer nieuwe antwoorden én weer nieuwe vragen op. Ik ben in mijn element.

Uit: informatiefilm Echa