Werkwijze

Leerlingen van klas 1 tot en met eindexamen van het voortgezet onderwijs alsmede studenten komen in aanmerking voor begeleiding van Talentig. De begeleiding richt zich op onderpresterende cognitief getalenteerden. VWO-leerlingen, maar ook zij die 'afgestroomd' zijn naar HAVO of VMBO of mogelijke 'drop-outs' zijn welkom bij Talentig. De begeleiding is individueel. Bij voorkeur vindt de begeleiding plaats op school. Wanneer het niet lukt om de begeleiding op school te laten plaats vinden, zoeken we naar een andere locatie. Online coachingsgesprekken of wandelsessies zijn mogelijk.
Redenen voor aanmelding zijn tegenvallende schoolresultaten, onderpresteren, 'probleemgedrag' of overgevoeligheden. Anders dan bij bijles wordt er bij Talentig niet vakinhoudelijk bijgespijkerd. Wél helpt de begeleiding om meer inzicht te krijgen in manieren van effectief leren en in persoonlijke factoren die het leren in de weg kunnen staan. De leerling krijgt handvatten hoe hij/zij het eigen leergedrag beter kan aansturen en werkt aan het ombuigen van oude gewoonten naar nieuw gedrag. Ik maak gebruik van oefeningen en inzichten uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT leert je op een zachtaardige manier om te gaan met je gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Informeer via het contact-formulier naar mogelijkheden voor online-coaching.

Tarieven

MIjn uurtarief is €65,00. Dit is inclusief voorbereiding en verslaglegging. Begeleiding van Talentig is vrijgesteld van BTW.

Een vrijblijvend oriënterend telefonisch of online gesprek van ongeveer een half uur is mogelijk. Kosten voor het kennismakingsgesprek bedragen €65,00. Aan de start van het begeleidingstraject maak ik een contract op.

Mogelijkheden voor vergoeding zijn beperkt, maar in sommige gevallen mogelijk. Dit verschilt per gemeente. Mijn begeleiding wordt meestal (deels) vergoed door een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs. Mochten de kosten voor u een probleem zijn, dan bespreken we dit en kijken we hoe we er samen uitkomen. Mijn ervaring is dat we door onderlinge afstemming bijna altijd komen tot goede afspraken.

U kunt mij bij voorkeur per e-mail benaderen voor het inplannen van een vrijblijvend en gratis oriënterend telefonisch of online gesprek.