Werkwijze

Zowel leerlingen in de onderbouw als in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor begeleiding van Talentig. De begeleiding richt zich op cognitief getalenteerden, die onderpresteren op de middelbare school. VWO-leerlingen, maar ook zij die afgestroomd zijn naar HAVO of VMBO of mogelijke drop-outs zijn welkom bij Talentig.
De begeleiding is individueel. Bij voorkeur vindt de begeleiding plaats op school. Wanneer het niet lukt om de begeleiding op school te laten plaats vinden, zoeken we naar een andere locatie.
Redenen voor aanmelding zijn tegenvallende schoolresultaten, onderpresteren, probleemgedrag of overgevoeligheden. Anders dan bij bijles wordt er bij studiebegeleiding van Talentig niet vakinhoudelijk bijgespijkerd. Wél helpt de begeleiding om meer inzicht te krijgen in manieren van effectief leren en in persoonlijke factoren die het leren in de weg kunnen staan. De leerling krijgt handvatten hoe hij/zij het eigen leergedrag beter kan aansturen en werkt aan het ombuigen van oude gewoonten naar nieuw gedrag. Ik maak gebruik van oefeningen en inzichten uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT leert je op een zachtaardige manier om te gaan met je gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Ook studenten op universiteit en HBO zijn welkom bij Talentig. Informeer via het contact-formulier naar mogelijkheden voor online-coaching.

Maatwerk


Naast leerlingbegeleider ben ik inzetbaar als spreker of workshopleider over thema’s als hoogbegaafdheid, talentontwikkeling, motivatie en onderpresteren.

U kunt mij telefonisch of per e-mail benaderen voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.
Op grond daarvan beslissen we samen of ik voor u kostenloos een offerte maak, waarin ik omschrijf wat de onderdelen van het traject plus de bijbehorende kosten zijn.
Elk traject is maatwerk. Mijn ervaring is dat we door onderlinge afstemming bijna altijd komen tot goede afspraken.